Om mig

Jag är hortonom och hortikultur- och agrarhistoriker. År 2014 disputerade jag i agrarhistoria vid SLU med avhandlingen En blomstrande marknad. I botten har jag en tvåårig trädgårdsutbildning från trädgårdsskolan i Dingle, Bohuslän och har arbetat praktiskt inom trädgård och park. Efter hortonomutbildningen har jag arbetat med miljöfrågor, framför allt MKB (miljökonsekvensbeskrivningar), utomhuspedagogik samt agrar- och trädgårdshistoria vid Nordiska museets friluftsmuseum Julita i Södermanland och vid SLU på Ultuna i Uppsala. Frågor som rör det odlade kulturarvet är något jag berört under en stor del av mitt yrkesverksamma liv. Min forskning är inriktat på trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens historia, och på senare år specifikt med inriktning mot hur skadegörare och sjukdomar hanterats inom trädgårdsodlingen i ett historiskt perspektiv. Jag driver även företaget Hortikultura, där jag föreläser och skriver, framför allt om hortikulturhistoria. Sedan 2017 är jag anställd som universitetslektor vid Göteborgs universitet. Jag är även ledamot i Kungl Skogs- och Lantbruksakademien (sedan 2018) och i Kålrotsakademien (sedan 2015).