Trädgårdshistorisk föreläsning?

Boka en föreläsning genom mitt företag, Hortikultura, om handelsträdgårdar, trädgårdshistoria, odling i växthus och drivbänkar under 1900-talets första decennier, trädgårdsmästarens odlingsknep etc… Kontakta mig för uppslag och inriktning!

Välkommen!

Välkommen! Jag är trädgårdshistoriker och hortonom och disputerade i maj 2014 vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala. Från våren 2015 arbetar jag med ett nytt forskningsprojekt vid Tema Q i Norrköping, Linköpings universitet, inriktat på trädgårdsodlingens växtskydd i ett historiskt perspektiv. Jag har eget företag och föreläser och skriver om trädgårdshistoria, framför allt om perioden 1850 och framåt. Under länken “om mig” kan ni läsa mer!