Trädgårdshistorisk föreläsning?

Boka en föreläsning genom mitt företag, Hortikultura, om handelsträdgårdar, trädgårdshistoria, odling i växthus och drivbänkar under 1900-talets första decennier, trädgårdsmästarens odlingsknep etc… Kontakta mig för uppslag och inriktning!