Om mig

Jag är hortonom och trädgårds- och agrarhistoriker och disputerade i maj 2014 med avhandlingen En blomstrande marknad. I botten har jag en tvåårig trädgårdsutbildning från trädgårdsskolan i Dingle, Bohuslän och har arbetat praktiskt inom trädgård och park. Efter hortonomutbildningen har jag arbetat med miljöfrågor, framför allt MKB (miljökonsekvensbeskrivningar), utomhuspedagogik samt agrar- och trädgårdshistoria vid Nordiska museets friluftsmuseum Julita i Södermanland och vid SLU på Ultuna i Uppsala. Jag driver även företaget Hortikultura, där jag föreläser och skriver, framför allt om trädgårdshistoria. Den 1 mars 2015 startade mitt nya forskningsprojekt vid Tema Q i Norrköping, Linköpings universitet, då jag har fått en tjänst som akademiforskare finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien. Läs mer här!